中文
Українська
Türkçe
Svenska
Српски
Shqip
Slovenščina
Slovenčina
Русский
Română
Português
Polski
Norsk (bokmål / riksmål)
Nederlands
Myanmasa
Latviešu
Lietuvių
한국어
ქართული
日本語
Italiano
Íslenska
Bahasa Indonesia
Հայերեն
Magyar
Hrvatski
Galego
Gaeilge
Français
Suomi
فارسی
Euskara
Eesti
Español
English
Ελληνικά
Deutsch
Dansk
Cymraeg
Česky
Català
Bosanski
Български
Беларуская
العربية
APRICOTSRydym yn fuck ar y dyddiad cyntaf

Merched Barcelona cwmni.
Dewiswch eich hoff ferch a mwynhau yma yn eich gwesty neu gartref.

Rydych chi Bricyll, dyma mae'r merched yn igualitas eich lluniau a fideos yn unig yn dangos i chi y realiti. Rydym yn argymell i chi archebu er mwyn sicrhau eich hoffi'r hebrwng yn barod i chi. Os yw'n well gennych fod y penodiad yn eich gwesty neu Barcelona cartref, maent yn cael eu symud mewn tacsi; dawel, bob amser yn mynd gwisgo arwahanol iawn. Wel, o leiaf tan disrobe.
Darllenwch awgrymiadau sydd wedi paratoi'r merched i berffeithio eich apwyntiad.
sioe

  • Addysg yn rhoi i ni ffordd gormod. Po fwyaf rydych yn dangos parch a bod yn ŵr bonheddig, bydd mwyaf bywiog ac fonder gennym.
  • Nid yw Clirweledydd yw ein forte, felly rydym yn argymell siarad. Gofynnwch am y geg bach hyn yr ydych yn ei hoffi ac yn gofyn beth yr ydym yn hoffi i ni.
  • Glanhau yn ein rhoi yn fawr iawn, ac nid ydym yn golygu mynd slicked ac arogl. Llenwch rhag-olchi isel ac rydym yn mynd drosodd i lanhau.
  • Cyffuriau ac alcohol mewn persbectif. Nid ydych yn ei arddegau i ddal i chi farts annynol hyn.
  • Bydd penodiad yn ymosodol i ben yn awtomatig.
  • Allwch chi ddychmygu dadlau gyda snisin peiriant i roi'r pecyn i chi cyn glynu darnau arian? Os gwelwch yn dda bob amser yn talu cyn y gwasanaeth.
  • Peidiwch â ydych yn trafod nad yw'r pris na'r amser, nid ydym mewn marchnad chwain.
  • Mae gennym ac yn bob amser yn defnyddio condomau. Nid ydym yn trafod yn y cyfarfod ar y pwnc hwn oherwydd nid yw'n agored i drafodaeth.
  • Os yw un diwrnod y gwnaethom gyfarfod ar y stryd, peidiwch â phoeni, nid ydym yn dweud hi neu unrhyw beth felly: nid ydym erioed wedi gweld, ac nid ydym yn gwybod. Rydym yn gofyn, os gwelwch yn dda, eich bod yn gwneud yr un peth, gan fod llawer yn ymroddedig i hwn gyfrinach proffesiwn gan ein teuluoedd. I ni, preifatrwydd a disgresiwn hefyd yn bwysig iawn. Yr hyn oedd gennym fydd gyda'i gilydd bob amser yn ein gyfrinach budr bach.
  • Os oes gennych chi canolbwyntio ar y ffordd ym mhwynt 2, rydym yn ailadrodd pwysigrwydd cyfathrebu: po fwyaf y byddwch yn siarad â ni, y mwyaf y byddwn yn gwybod sut i wneud i chi yn hapus ac i chi sut i wneud i ni yn hapus i ni. Gofynnwch i bethau fel ni: Beth ydych chi'n ei hoffi? Sut ydych chi'n hoffi? Ydych chi'n iawn? A allaf wneud hyn? Fel byddwch yn ffonio ****? A fyddai'n well gennych fynd yn arafach?

Ydych eisiau gweithio fel merch galw i mewn Bricyll?

cliciwch yma
Os ydych yn chwilio am wasanaeth penodol neu fath arbennig o ferch, defnyddiwch y hidlwyr y gallwch eu gweld ar waelod y sgrin.
Os ydych yn diddordeb mewn yn awr yw gwybod faint mae'n ei gostio apwyntiad gydag un o'r whores hyn, gweler einadran prisiau.
Dwi Eisiau i gadw wybodaeth ddiweddaraf am y merched? Tanysgrifiwch i'n cylchlythyr wythnosol ac yn derbyn yr holl newyddion amdanynt
39 merched sydd ar gael.
Gweler hidlyddion